10 อันดับ โรงเรียนสอนทำอาหารยอดนิยมที่สุดในขณะนี้

10 อันดับ โรงเรียนสอนทำอาหารยอดนิยมที่สุดในขณะนี้

เกณฑ์คัดเลือกโรงเรียนสอนทำอาหารที่ดีที่สุด

  1. ชื่อเสียงและความเก่าแก่ของโรงเรียน

ชื่อเสียงของโรงเรียนสอนทำอาหารเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ต้องนำมาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก เนื่องจากมันเหมือนการการันตีว่า โรงเรียนสอนทำอาหารที่ดีมีชื่อเสียง จะช่วยสร้างให้เรามีความรู้ความสามารถ และได้การยอมรับเพราะทุกคนเชื่อมั่นว่าคุณจะได้เรียนในหลักสูตรการสอนที่มีมาตรฐาน ซึ่งหากคุณกำลังหาโรงเรียนสอนทำอาหารยอดนิยม สักที่หนึ่ง ลองสอบถามถึงความเห็นของผู้มีความรู้หรือค้นหารายละเอียดและประวัติของสถาบันที่คุณสนใจ เพื่อพิจารณาถึงคุณภาพและหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ควรได้รับการยอมรับจากสากล

  1. ความทันสมัยของโรงเรียน

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น และโรงเรียนสอนทำอาหารก็ควรทันยุคทันสมัยด้วยเช่นกัน เพราะจะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และได้รับความรู้มากขึ้นกว่าการเรียนรู้ในตำราแบบเดิมๆ อีกด้วย ดังนั้นจึงควรเลือกสถาบันสอนทำอาหาร ที่ช่วยให้คุณเข้าใจศาสตร์ของการทำอาหารอย่างลึกซึ้ง หากมีการเรียนทางทฤษฎี ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยให้การทำอาหารของคุณมีมาตรฐาน และมีคุณภาพมากขึ้น ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดี ในการก้าวสู่ความเป็นเชฟมืออาชีพของคุณ

  1. ค่าใช้จ่าย

การเข้าเรียนในโรงเรียนสอนทำอาหาร ต้องใช้ทุนทรัพย์ไม่แตกต่างจากการเรียนอย่างอื่น ไหนจะค่าซื้อหนังสือทฤษฎีอาหาร, ค่าใช้จ่ายจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบอาหาร และค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ เป็นต้น โรงเรียนสอนทำอาหารที่มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนอย่างเหมาะสม และมีหลักสูตรการสอนที่มีมาตรฐานช่วยให้คุณได้รับความรู้อย่างเต็มที่โดยไม่กระทบต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี ที่คุณควรไขว่คว้าไว้

MSC Thai Culinary School โรงเรียนการอาหารไทย เอ็มเอส ซี

โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี จึงได้เกิดขึ้นโดยเน้นแนวคิดหลักในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในการประกอบอาหาร หรือเชฟให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยจัดทำหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพซึ่งตั้งเป้าหมายในการผลิตเชฟเพื่อ ป้อนเข้าสู่ธุรกิจบริการอาหาร ทั้งในส่วนของ ร้านอาหาร ภัตตาคารและ โรงแรมทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ยังเปิดหลักสูตรทั่วไป อาทิ สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดร้านอาหารหลักสูตรระยะสั้นครึ่งวันสำหรับผู้ที่สนใจทั้งไทย และต่างประเทศและหลักสูตรในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ เฉพาะกลุ่ม อาทิ หลักสูตรสำหรับ จูเนียร์เชฟ หลักสูตรสำหรับครอบครัว หลักสูตรสำหรับคนรักขนมไทย หลักสูตรแกะสลัก เป็นต้น

โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ตั้งความมุ่งหวังว่าจะเป็นโรงเรียนสอนประกอบอาหารไทยที่ดีที่สุดเนื่องจากหลักสูตร ที่ขอการรับรองที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการเชิญคณาจารย์ ที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารที่เป็นที่รู้จักดีในวงการที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่ เพื่อผลิตเชฟอาหารไทยที่มีคุณภาพ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

อีกหนึ่งโรงเรียนสอนทำอาหารยอดนิยมที่คุณคู่ควร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ : 09 7924 6168 

เว็บไซต์: www.msccookingschool.com

facebook: facebook.com/msccookingschool


โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต

โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต (Suan Dusit International Culinary School) ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 สืบเนื่องจากการที่รัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น กรมส่งเสริมการส่งออก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เล็งเห็นความสำคัญ และแนวโน้มในการขยายตัวทางธุรกิจด้านอาหาร เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งมีพื้นฐานทางวิชาการ ชื่อเสียงด้านคหกรรมศาสตร์ มาตั้งแต่สมัยเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพเดิม ด้านอาหารของมหาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้อง และรองรับกับทิศทางการบริหารประเทศของรัฐบาล ซึ่งในการส่งเสริมธุรกิจอาหารนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีบุคลากรมืออาชีพ ที่มีความชำนาญการสามารถประกอบอาหาร และบริหารจัดการธุรกิจอาหารได้เช่นเดียวกับมาตรฐานสากล การจัดตั้งโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต (Suan Dusit International Culinary School) (ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อใช้ภายในมหาวิทยาลัย เป็น ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ) จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่นำศักยภาพ หรือจุดแข็ง (Strength) ของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้านอาหารของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศมากขึ้น โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต (Suan Dusit International Culinary School) เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรผู้มีความชำนาญการด้านอาหาร ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจอาหาร เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ การจัดตั้งหน่วยงานนี้ ยังส่งเสริมการสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัย

สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อาคาร 12 ชั้น 6) อาคาร 12 ชั้น 6 เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เว็บไซต์ : www.chefschool.dusit.ac.th
โทร : 02-244-5391-3


The V school โรงเรียนสอนทำอาหารเดอะ วี สคูล

ใครที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นเป็นชีวิตจิตใจ ต้องไม่พลาด “โรงเรียนสอนทำอาหารเดอะ วี สคูล” ที่ก่อตั้งโดยเชฟชื่อดังที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีกับ“เชฟวอลเตอร์ ( Mr.Walter Lee )” หรือ ที่รู้จักกันที่ในนาม “เชฟคานิ” เชฟชื่อดังชาวมาเลเซียที่มีใจรักในการทำอาหารเป็นอย่างมาก แต่มีความสนใจในอาหารญี่ปุ่นเป็นพิเศษ จึงได้ก่อตั้งสถาบันศิลปะอาหาร เดอะวีสคูล ขึ้น ในปี ค.ศ. 2002 เน้นการสอนทำอาหารเอเชียโดยเฉพาะ อาหารญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์/มาเลเซีย จีน และ อาหารไทย เพื่อถ่ายทอดศาสตร์การทำอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากความเชี่ยวชาญเรื่องอาหารญี่ปุ่นแล้ว โรงเรียนยังเปิดหลักสูตรอาหารไทย และ อาหารนานาชาติ อาทิเช่น อาหารเกาหลี อาหารสิงค์โปร์ มาเลเซีย เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่อยากเรียนอาหารที่หลากหลายเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยเน้น

1) หลักสูตรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีความชำนาญจริงๆ และสามารถต่อยอดในการพัฒนาสูตรอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองได้ในอนาคต

2) อาจารย์ผู้สอน มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ พร้อมผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันการอาหารที่ญี่ปุ่นมาแล้ว สามารถถ่ายทอดเคล็ดลับเกี่ยวกับการทำอาหาร และการบริหารจัดการร้านอาหารได้อย่างมืออาชีพ

3) เน้นภาคปฏิบัติ (HANDS ON) ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงๆ ทุกคน พร้อมกับมี Mobile Application ทั้งระบบ IOS และ Android ในรูปแบบของ VDO หรือ ภาพ ในการให้นักเรียนทุกท่านได้กลับไปทบทวน ฝึกฝนการทำอาหารได้เองที่บ้าน

ตัวอย่างหลักสูตรที่น่าสนใจ
หลักสูตร1 Intensive Sushi training course I
หลักสูตรการทำซูชิขั้นพื้นฐาน และ การแล่ปลาขั้นพื้นฐาน  เป็นหลักสูตรซึ่งเกี่ยวกับศาสตร์ความรู้และทักษะ ที่ซูชิเชฟจำเป็นต้องใช้ทั้งหมด หลักสูตรนี้ จึงเหมาะแก่เชฟซูชิเชฟ บุคคลทั่วไปที่ต้องการทำกิจการร้านซูชิ และผู้ที่สนใจด้านอาหารญี่ปุ่นอย่างแท้จริง เมื่อเรียนจบแล้วจะได้ประกาศนียบัตรการทำซูชิขั้นต้น ที่ออกโดยเดอะ วี สคูล
ระยะเวลาในการเรียน : 12 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 16,000 บาท
หลักสูตร 2 Canadian Lobster Course
คอร์สการแล่ล็อบสเตอร์และเมนูอาหารจากล็อบสเตอร์ (LIVE CANADIAN LOBSTER COURSE) ล็อบสเตอร์ สดๆ เป็นอาหารทะเลที่ได้ความนิยมอย่างสูงในร้านอาหารทั้งร้านอาหารญี่ปุ่นแบบ Premium หรือ ร้านอาหารแบบ Fine Dining ต่างๆ คอร์ส นี้จะสอนการเตรียมอาหารจาก แคนาเดียนล็อบสเตอร์สด ๆ เป็น ๆ สั่งตรงมาจากแคนาดา สอนตั้งแต่เทคนิคการแล่และเตรียมให้ได้เนื้อล็อบสเตอร์ และใช้ทุกชิ้นส่วนให้เป็นประโยชน์ในการปรุงอาหาร เป็นเมนูยอดนิยมหลากหลายทั้ง ตำรับญี่ปุ่น และ ยุโรป ใช้ ล็อบสเตอร์ในการเรียนการสอนท่านละ 3 ตัว สำหรับอาหาร 7 เมนู

ระยะเวลาในการเรียน : หลักสูตร ทฤษฏีพร้อมปฏิบัติ 6ชั่วโมง/หลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 18,000 บาท

สนใจเป็นเชฟมืออาชีพที่นี่สามารถทำให้คุณเป็นได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02 939 2172085 483 0238

เว็บไซต์: www.thevschool.com

facebook: facebook.com/thevschool


Le Cordon Bleu โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

นับเป็นเวลากว่าศตวรรษที่สถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านศิลปะการประกอบอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาเครือข่ายสถาบันฝรั่งเศสไปสู่สถาบันการศึกษาด้านการประกอบอาหารและการบริการระดับนานาชาติ รวมทั้งสถาบันความร่วมมือ – โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ณ ประเทศไทย ที่พร้อมจะสืบสานความเป็นเลิศด้านอาหาร ตามหลักปรัชญาของ เลอ กอร์ดอง เบลอ

หลักสูตรประกาศนียบัตร กร็องด์ ดิโปรม (Le Grande Diplôme) มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับโลกจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารมากมาย ซึ่งเปรียบเสมือนใบเบิกทางสู่อาชีพในฝัน ที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ เราถือว่านักเรียนเป็นคนสำคัญ และตระหนักถึงความจำเป็นด้านการเรียนรู้และทักษะ ตลอดจนความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบครัน จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความได้เปรียบ และสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน

เลอ กอร์ดอง เบลอ ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นเลิศได้ยึดมั่นหลักการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือต่อสังคม จึงมีกิจกรรมและบทบาทพิเศษ เช่น การดำเนินงานร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ และร้านกาแฟภายใต้เครื่องหมายการค้าของ เลอ กอร์ดอง เบลอ การจัดทำสื่อการเรียน หนังสือสอนการประกอบอาหาร วีดีโอสาธิตการประกอบอาหาร รายการสอนทำอาหารทางโทรทัศน์ อุปกรณ์การทำอาหาร นอกจากนี้ เลอ กอร์ดอง เบลอ ยังได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมงานอาหารนานาชาติมากกว่า 50 แห่ง เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ร่วมงานกับรัฐบาล มหาวิทยาลัย และองค์กรต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอาหารการกินแบบฝรั่งเศสให้โด่งดังไปทั่วโลก

สนใจเรียนกับโรงเรียนสอนทำอาหารที่ดีที่สุด ที่นี่จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง

เบอร์โทรติดต่อ: 02 237 8877 ต่อ 101

เว็บไซต์:  www.cordonbleu.edu

facebook: facebook.com/lecordonbleudusit


Bangkok Cooking School โรงเรียนสอนทำอาหารกรุงเทพบริการ

โรงเรียนกรุงเทพบริการสอนทำอาหารไทย-ต่างประเทศ เป็นโรงเรียนเอกชน ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2541 ตามใบอนุญาตเลขที่ กร. 151/2541 สถานทดสอบฝีมือกรุงเทพบริการ ( Bangkok service testing center ) ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตามใบอนุญาต ดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางานเลขที่ 001/2541 เปิดทำการทดสอบฝีมือคนหางาน เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับร้าน อาหารในต่างประเทศ โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับใบรับรองการทดสอบฝีมือในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร (กุ๊ก) จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งอยู่ เลขที่ 300/1 ลาดพร้าวซอย 20 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การเรียนการสอน

เลือกวันเวลาเรียนเองได้ พร้อมใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทดสอบฯอนุมัติใบโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กระทรวงแรงงาน) เพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่า ในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย การเป็นกุ๊กไม่ใช่เพื่อที่จะประกอบอาหารได้เท่านั้น สิ่งที่สำคัญคือ การพัฒนาเทคนิค และความรู้ โดยเฉพาะการไปทำงานในต่างประเทศ กรุงเทพบริการ สานต่อ ประสบการณ์และความสำเร็จให้คุณได้

เรียนที่นี่!…ได้ทุกอย่างครบจบในที่เดียว

จับมือสอนโดย Chef ผู้ชำนาญการ เน้นปฏิบัติ เรียนง่าย เป็นไว สามารถประกอบอาชีพได้ทันที ส่งฝึกงาน ณ สถานประกอบการจริง

รายละเอียดตัวอย่างหลักสูตรอาหารไทย

สอนตัวต่อตัวทั้งภาคทฤษฎีและเน้นปฏิบัติจริง ประกอบอาหารด้วยตัวเอง สอนทำจนเกิดความชำนาญในการประกอบอาหาร เพื่อสามารถประกอบอาหารได้อย่างมืออาชีพจริงๆ ด้วยหลักการเรียนรู้ ที่เข้าใจง่าย เป็นไว ประยุกต์ได้ พร้อมแนะนำเทคนิคดีๆในการทำงานต่างประเทศและในประเทศ เมื่อเรียนจบหลักสูตร สามารถเข้าทดสอบฝีมือแรงงาน เมื่อผ่านจะได้ใบรับรองการทดสอบฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้เรียนสามารถนำความรู้และใบรับรองไปประกอบอาชีพ กุ๊ก เชฟ ระดับมืออาชีพ หรือเปิดกิจการประกอบอาหารได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการด้านอาหารในสถานที่จริง ทางโรงเรียนจะเป็นผู้จัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณทั้งหมด, ชุดฟอร์มทำอาหาร

ระยะเวลาเรียน 2 สัปดาห์ อัตราค่าเรียน 35,000 บาท

สนใจสอบถามรายละเอียดโรงเรียนสอนทำอาหารที่ดีได้ที่

เบอร์โทร: 02-938-7531

เว็บไซต์: www.bangkokservicecookingschool.com

facebook: facebook.com/bangkokservicecookingschool


Yingcharoen Culinary School โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ

โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ ได้เปิดทำการสอน ในด้านอาหารและโภชนาการ การบริการอาหาร การจัดตกแต่งอาหาร การจัดโต๊ะอาหาร เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ ตั้งอยู่ที่ตลาดยิ่งเจริญ (ตลาดใหม่ดอนเมือง) อาคารจงรักภักดี เป้าหมายหลักของผู้บริหารตลาดยิ่งเจริญ ต้องการสร้างอาชีพให้ผู้ที่สนใจและส่งเสริทผู้ที่ประกอบอาชีพอาหารให้เจริญยิ่งขึ้น และผู้ที่ต้องการทำงานในด้านสถานที่ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือนำไปทำเป็นอาชีพเสริม

หลักสูตรที่ทางโรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญได้จัดเปิดสอนมีหลากหลายประเภท เช่น หลักสูตรอาหารไทยเบื้องต้น อาหารครอบครัว อาหารไทยธุรกิจ อาหารเฉพาะโรค อาหารไทยโบราณพร้อมประวัติ อาหารมังสวิรัติ อาหารพร้อมปรุง การถนอมอาหาร อาหารจานเดียว สำรับอาหารไทย อาหารเลี้ยงพระ อาหารว่างไทย ขนมไทยต่างๆ อาหารฝรั่งอย่างง่าย และเบเกอรี่ในครัวเรือน

โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญนี้ ผู้เรียนสามารถเลือกเมนูอาหารที่จะเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียน นอกจากนี้ ทางโรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ รับจัดอบรมให้กับบุคคลากรให้สถานประกอบการ ตามความต้องการของเจ้าของสถานประกอบการ ทางโรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการอบรมให้กับหน่วยงานราชการ เช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สถานฑูตไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และทางโรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ ยังได้รับอนุญาติจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นสถานที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้านอาหาร ระดับ 1 และ ระดับ 2การสอนของโรงเรียน จะสอนทฤษฎีควบคู่กับปฏิบัติ มีเอกสารประกอบการสอนให้ และวัตถุติบในการเรียน สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ มีเอกสารการสอนเป็นภาษอังกฤษเมื่อจบหลักสูตร ในการเรียนอาหารไทยและ มีคุณสมบัติตาม ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ จะทำการจัดสอบฝีมือแรงงานมาตรฐานไทยระดับที่ 1 ให้

สนใจสอบถามรายละเอียดโรงเรียนสอนทำอาหารได้ที่

เบอร์โทร: 02- 972-4420-1

เว็บไซต์:  facebook.com/ycculinary


Wandee Culinary arts School โรงเรียนสอนทำอาหารครัววันดี

โรงเรียนสอนทำอาหารยอดนิยมที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องของ “อาหารไทย” โดยเฉพาะ โดยโรงเรียนสอนทำอาหารครัววันดีก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลา ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ซึ่งได้รับอนุมัติจาก กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่สูตรอาหารไทย ขนมไทย ให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปทั้งคนไทย และคนต่างชาติ ได้รู้จักถึงรสชาติ สูตรที่มาตรฐาน และลักษณะของอาหารไทยอย่างถูกต้อง “สถานทดสอบฝีมือครัววันดี” เพื่อเป็นใบเบิกทางสาหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารในต่างประเทศ โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรนียบัตร จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ภาษาอังกฤษ) เพื่อใช้รับรองการทางานทั้งในและต่างประเทศ

และเมื่อมกราคม 2556อาจารย์ วันดี ณ สงขลา ก็ได้เปิดเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี” หลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาอาหารและโภชนาการ ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตร (เป็นภาษาอังกฤษ) ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง

ตัวอย่างหลักสูตรที่น่าสนใจ
หลักสูตร 1 : ช่างฝีมืออาหารไทย 150 ชั่วโมง
เป็นหลักสูตรที่เรียนการทำอาหารไทย ทั้งคาว หวาน รวมถึงเครื่องดื่มไทยๆ เช่น น้ำขิง น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย เป็นต้น ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 20 วัน จะเลือกเรียนวันจันทร์-ศุกร์ หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ก็ได้แต่ต้องให้ครบตามจำนวน โดย 11 วันแรกจะเรียนทำอาหารไทยขั้นพื้นฐาน จำนวน 11 วัน 55 รายการ และ การแกะสลักผัก และ ผลไม้ อีก 3 วัน ที่เหลือก็จะเป็น การจัดดอกไม้บนโต๊ะอาหาร, พับผ้าเช็ดปาก, งานใบตอง, ทฤษฏีอาหาร, ภาษาอังกฤษที่ใช้ในร้านอาหาร และการคำนวณปริมาณอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 40,000 บาท
หลักสูตร 2 : อาหารไทยต้นตำรับ
เป็นการเรียนทำอาหารไทยต้นตำรับ เปิดสอนทุกวัน เริ่มเรียนเวลา 9.30 น. โดยในหลักสูตรที่ 2 จะแบ่งเป็นชุดให้สามารถเลือกเรียนได้ตามใจชอบมีทั้งหมด 15 ชุดด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น ก่อนการเรียนทำอาหารจะให้นักเรียนทุกคนได้ทำ Pre-test เพื่อวัดความรู้ก่อนเรียน และ ทำ Post-test หลังจากที่เรียนทำอาหารเสร็จแล้วเพื่อมั่นใจได้ผู้เรียนเข้าใจการทำอย่างถูกต้อง

หากคุณชอบในการทำอาหารและขนมไทย “โรงเรียนสอนทำอาหารครัววันดี”น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02 279-9844-5, 02 279-2204

เว็บไซต์: www.wandeethaicooking.com

facebook: facebook.com/wandeeschool


MLP โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวง ทินกร

โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวง ทินกร จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2529 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปะการปรุงอาหารไทยคาวหวาน งานเกะสลักผักและผลไม้ งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ตลอดจนงานหัตถศิลป์แขนงต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดประณีตและพิถีพิถันเป็นอย่างยิ่ง งานศิลปะเหล่านี้เปรียบเสมือนกระจกส่องสะท้อนให้เห็นถึงวิถี ชีวิตและวัฒนธรรมการกินอยู่อย่างประณีต งดงามตามแบบฉบับของคนไทยในสมัยโบราณ ที่นับวันมีแต่จะเลือนลางสูญหายไปตาม กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวง ทินกร จึงถูกจัดตั้งเพื่ออนุรักษ์และจรรโลงมรดก ทางวัฒนธรรมของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป

สำหรับประวัติความเป็นมาของ “โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวง ทินกร” อาจกล่าวพอสังเขปได้ดังนี้คือ “โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวง ทินกร” ได้ตั้งตามชื่อของ “หม่อมหลวงพวง ทินกร” ซึ่งเป็นท่านยายของอาจารย์ อมินตรา ทินกร ณ อยุธยา(ศุกรวรรณ) ซึ่งท่านเป็นต้นตำรับอาหารและได้ถ่ายทอดให้ อ.อมินตรา ดังนั้นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ใช้ชื่อ ของท่านยาย (หม่อมหลวงพวง ทินกร) เพื่อสืบทอดให้ลูกหลานได้อนุรักษ์ไว้ หม่อมหลวงพวง ทินกร เป็นธิดา หม่อมราชวงศ์ ปฐม ทินกร กับพระนมดวงสมร ซึ่งท่านเป็นพระนมของพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช พระราชโอรสพระองค์ที่ 74 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5

หม่อมหลวงพวง ทินกร เป็นผู้หญิงร่างเล็กตามฉบับหญิงไทยแท้แต่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ในการปรุงอาหารไทยคาวหวาน แกะสลักผักและผลไม้ได้อย่างวิจิตรบรรจง อาหารไทยตำรับหม่อมหลวงพวง ทินกรมีความแตกต่างจากอาหารตำรับอื่น ๆ และมี เอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องด้วยให้ความสำคัญในกรรมวิธีการปรุงอย่างละเอียดประณีตและพิถีพิถันในทุกขั้นตอน อาทิเช่น หมี่กรอบ ชาววัง, แกงกระหรี่ไก่ในผอบมัน, กระทงทองไทยแกงไก่แห้ง, มัสมั่นเม็ดบัว, ลูกชุปชาววัง, ขนมชั้นกุหลาบ, ทองเอก ซึ่งเคล็ดลับ และความรู้ทั้งหมดได้ถูกสืบทอดต่อเนื่องและซึมซับกันมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตามเจตนารมณ์ของท่าน ที่ต้องการให้ศิลปะเหล่านี้ได้รับ การเผยแพร่และอนุรักษ์ให้คงอยู่ในหมู่ลูกหลานสืบต่อไป

หากคุณสนใจการเรียนด้านอาหารและขนมไทยๆที่นี่ตอบโจทย์คุณได้แน่นอน สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 0-2911-1588 

เว็บไซต์: www.mlpuang.com


โรงเรียนสอนทำอาหารบ้านอาจารย์ลักษณ์ (Baan Laksakarn Cooking School)

โรงเรียนทำอาหารบ้านอาจารย์ลักษณ์ ก่อตั้งขึ้นด้วยความรักในการทำอาหารของอาจารย์ศิริลักษณ รอตยันต์ ซึ่งสั่งสมประสบการณ์การทำอาหาร ควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการด้านสูตรการทำอาหารตีพิมพ์เผยแพร่ในตำราอาหารมานานกว่า 15 ปี โรงเรียนสอนอาหารบ้านอาจารย์ลักษณ์จึงอัดแน่นไปด้วยเทคนิค เคล็ดลับและสูตรอาหารคาวหวานแสนอร่อยที่พร้อมเผยแพร่ให้แก่ผู้เรียน

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนสอนทำอาหารบ้านอาจารย์ลักษณ์ ได้รับการตอบรับและแนะนำแบบปากต่อปากจากบรรดาลูกศิษย์หลายพันคน เพราะมีการปรับปรุงหลักสูตรคอร์สเรียนทำอาหารเพิ่มเมนูให้หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนอยู่เสมอ

บรรยากาศการเรียนที่อบอุ่นเป็นกันเอง จึงทำให้ผู้เรียนสนุกและมีความสุขกับการทำอาหารนั่นเอง ผู้เรียนไม่เพียงแต่จะได้ทักษะเสน่ห์ปลายจวักสุดเลิศแล้ว ยังสามารถเปิดร้านขายอาหารหรือทำอาหารและขนมส่งหารายได้เสริมได้ทันที

ด้วยความเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารขนาดไม่ใหญ่ จึงเน้นผู้เรียนกลุ่มเล็กๆ มุ่งเน้นภาคปฎิบัติให้ฝึกปฎิบัติได้จริง ระยะเวลาเรียนจะเป็นระยะสั้นทั้งหมด คือ 1 วันต่อหนึ่งสูตรอาหาร โดยมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 2,500 –4,500 บาทต่อหลักสูตร

Tel. : 089-4835064

Line : @lakcookingschool

Facebook :  AJLakcookingschool


Lekcooking Center โรงเรียนสอนทำอาหารครูเล็ก

โรงเรียนสอนทำอาหาร Lekcooking Center สอนทำอาหารญี่ปุ่น สอนทำอาหารไทย ทั้งคาวและหวาน สอนทำอาหารจีน อาหารคาวหวาน ขนม เบเกอรี่ สอนทำอาหารนานาชาติ อาทิ เรียนทำซูชิ เรียนทำเครปญี่ปุ่น เรียนทำกาแฟสด เรียนทำเกี๊ยวซ่า เรียนทำขนมจีบ ซาลาเปา เรียนทำขนมจีน เรียนทำสเต๊ก เรียนทำน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ เรียนทำสมูทตี้ เรียนทำชาไต้หวัน และเพื่อเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้า Lekcookingจึงจัดโปรโมชั่นลดราคาค่าคอร์สเรียนทำอาหารหลากหลายเมนูครั้งใหญ่ เพื่อเป็นของขวัญให้กับทุกท่านสอนจากประสบการณ์ตรงกว่า 10 ปี ทฏษฎีน้อย เน้นปฎิบัติ ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า การมาเรียนกับเราสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ เปิดทำการสอนทุกวันไม่มีวันหยุด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02-3939575 , 02-3960138

เว็บไซต์:  www.lekcooking.com

facebook:  facebook.com/lekcookingcenter

Thai Top 10 Brands
Logo