10 อันดับ บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว เชื่อถือได้ ปี 2024

10 อันดับ บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว เชื่อถือได้ ปี 2024

แรงงานต่างด้าวเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อสังคมไทยอย่างแยกไม่ออก เนื่องจากปัจจัยสำคัญ 2 ประการคือ ประการแรก กำลังแรงงานของผู้ที่ยังไม่เข้าสู่กำลังแรงงานไม่สามารถทดแทนกำลังแรงงานของผู้สูงอายุที่กำลังจะเกษียณอายุได้ และประการที่สอง แรงงานไทยหันไปสู่งานที่ใช้ทักษะและให้ค่าตอบแทนสูงขึ้น และให้ความสำคัญน้อยลงกับงานที่หนัก มีค่าตอบแทนน้อย และเสี่ยงภัย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงสร้างภาคการผลิตและภาคบริการของไทยยังคงต้องการแรงงานระดับล่างที่มีทักษะมาทำงานเหล่านี้อยู่ ทำให้ไทยจะยังต้องอาศัยแรงงานของต่างด้าว


The First Good Man Group

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน ลำดับที่ 0005/2559 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานต่างด้าว4สัญชาติ (พม่า,กัมพูชา,ลาว,เวียดนาม) ตามระบบ MOU เข้ามาทำงานในประเทศ มั่นใจด้วยประสบการณ์ และความรู้ในสายธุรกิจการจัดหางาน ที่เปิดให้บริการมานานกว่า 12 ปี

ดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบเกี่ยวกับเอกสารของแรงงานต่างด้าว รวมถึงรับดูแลแรงงานให้กับนายจ้าง  นำเข้าแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (พม่า,กัมพูชา,ลาว,เวียดนาม) จัดทำเอกสารให้กับนายจ้างที่ต้องการแรงงานต่างด้าว เพื่อนำเข้าแรงงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรแรงงานตามคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ   จัดส่งแรงงานให้ถึงโรงงาน รวมถึงต่ออายุเอกสารต่าง ๆ ขึ้นทะเบียนแรงงาน ทำพาสปอร์ต ตรวจพิสูจน์สัญชาติ ตามที่รัฐบาลไทยได้กำหนดไว้ เพื่อให้เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยทีมงานมืออาชีพ รวดเร็ว เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย

Website: www.thefirstgoodman.com

Tel. 02-949-0699,  089-447-5359 , 081-300-5765

Email: thefirstgoodman@gmail.com

Facebook: บริษัท เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด


Advance Work Co., Ltd.

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แอ๊ดวานซ์ เวิร์คเกอร์ จำกัด
จดทะเบียน วางเงินค้ำประกัน 5 ล้านบาท และได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย
ภายใต้ข้อตกลง MOU ทั้ง 4 สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

*** บริการจัดหา / นำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย (MOU) เข้ามาทำงานในสถานประกอบการทั่วประเทศไทย
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แอ๊ดวานซ์ เวิร์คเกอร์ จำกัด มีประสบการณ์ในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมากว่า 10 ปี มีระบบการทำงานแบบมืออาชีพ สามารถคัดสรรบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการทุกประเภท คลอบคลุมกิจการโรงงานอุตสาหกรรม กิจการก่อสร้าง และกิจการอื่นๆ ทั้งหมด หากสถานประกอบการของท่านต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าว แล้วเลือกใช้บริการกับทีมงาน Advance รับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอน เนื่องจากทีมงาน Advance มีความชำนาญเป็นพิเศษ มีประกันการทดแทนแรงงานต่างด้าวที่หลบหนี หรือไม่สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ เป็นระยะเวลาถึง 2 ปี การันตีด้วยออเดอร์นำเข้าปีละกว่าหมื่นคน

*** บริการปรับสภาพแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แอ๊ดวานซ์ เวิร์คเกอร์ จำกัด ให้บริการในการปรับสภาพแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา หรือเวียดนาม จากเดิมที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารประกอบการทำงานอะไรเลย หรือมี..แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทางทีมงาน Advance สามารถปรับสภาพแรงงานต่างด้าวเหล่านั้นให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ด้วยระบบ MOU หากสถานประกอบการของท่านมีปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าว รับรองได้ว่าเมื่อท่านได้ติดต่อทีมงาน Advance แล้ว ปัญหาของท่านจะคลี่คลายได้อย่างง่ายดาย

*** บริการจัดทำ / ต่ออายุวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน รายงานตัว 90 วัน แจ้งที่พักอาศัย แจ้งการเข้าทำงาน แจ้งออกจากงาน และเอกสารอื่นๆ ทั้งหมด

Tel : 065-562-4295062-954-2356

Line: infomou

Email : md@infomou.commd.infomou@gmail.com

facebook : facebook.com/information.mou

Website : www.infomou.com


Ems Labour Co., Ltd  บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฏหมาย (MOU) 

แรงงานต่างด้าว

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อี.เอ็ม.เอส. เลเบอร์ จำกัด
จดทะเบียน วางเงินค้ำประกัน 5 ล้านบาท และได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย
ภายใต้ข้อตกลง MOU ทั้ง 4 สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

*** บริการจัดหา / นำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย (MOU) เข้ามาทำงานในสถานประกอบการทั่วประเทศไทย
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อี.เอ็ม.เอส. เลเบอร์ จำกัด มีประสบการณ์ในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมากว่า 10 ปี มีระบบการทำงานแบบมืออาชีพ สามารถคัดสรรบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการทุกประเภท คลอบคลุมกิจการโรงงานอุตสาหกรรม กิจการก่อสร้าง และกิจการอื่นๆ ทั้งหมด หากสถานประกอบการของท่านต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าว แล้วเลือกใช้บริการกับทีมงาน E.M.S. รับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอน เนื่องจากทีมงาน E.M.S. มีความชำนาญเป็นพิเศษ มีประกันการทดแทนแรงงานต่างด้าวที่หลบหนี หรือไม่สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ เป็นระยะเวลาถึง 2 ปี การันตีด้วยออเดอร์นำเข้าปีละกว่าหมื่นคน

*** บริการปรับสภาพแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อี.เอ็ม.เอส. เลเบอร์ จำกัด ให้บริการในการปรับสภาพแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา หรือเวียดนาม จากเดิมที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารประกอบการทำงานอะไรเลย หรือมี..แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทางทีมงาน E.M.S. สามารถปรับสภาพแรงงานต่างด้าวเหล่านั้นให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ด้วยระบบ MOU หากสถานประกอบการของท่านมีปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าว รับรองได้ว่าเมื่อท่านได้ติดต่อทีมงาน E.M.S. แล้ว ปัญหาของท่านจะคลี่คลายได้อย่างง่ายดาย

*** บริการจัดทำ / ต่ออายุวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน รายงานตัว 90 วัน แจ้งที่พักอาศัย แจ้งการเข้าทำงาน แจ้งออกจากงาน และเอกสารอื่นๆ ทั้งหมด

“เปิดรับสมัครตัวแทนฯ พร้อมอบรมกระบวนการทำงานทั้งหมด (ยื่นงานผ่านระบบออนไลน์) สนใจติดต่อ 064-9549194”

Tel : 096-289-4994098-552-6655

Line : Emslabour

Email : info@emslabour.cominfo.emslabour@gmail.com

Facebook: facebook.com/emslabour

Website : www.emslabour.com


The Worker 

The Worker บริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ เดอะ เวิร์คเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายที่เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ให้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติคือ ลาว เมียนมาร์ กัมพูชาและเวียดนามภายใต้เงื่อนไขของ MOU โดยบริษัทจะดำเนินการเองทุกขั้นตอนตั้งแต่ขอนำเข้าแรงงาน จัดหาแรงงาน สัมภาษณ์และคัดเลือก ขอใบอนุญาตการทำงาน ขอวีซ่า พาเดินทางเข้าประเทศไปอบรมและตรวจสุขภาพ จากนั้นก็ส่งแรงงานไปยังสถานประกอบของผู้จ้าง รับปรับสภาพแรงงานผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมายและยังบริการจัดการเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง รับประกันถูกกฎหมาย 100% มั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการดุจมืออาชีพ ซื่อสัตย์ โปร่งใสและมีความรับผิดชอบผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

ที่อยู่ : 944/5 ถนน พระรามที่ 4 แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์ : www.worker.co.th
เบอร์โทร : 092-276-0098


JDCS 

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เจดีซีเอส จำกัด (jdcs ) ที่นี่มีทีมงานคุณภาพพร้อมให้บริการแวะมาคุยกับกันได้ ที่นี่ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในทุกๆเรื่อง และมีบริการแบบครบวงจรครับเรามี Office เป็นหลักแหล่งและจัดที่พร้อมรับพูดคุย ปรึกษากับนายจ้างทุกท่านมีประสบการมากกว่า 8 ปีทีมงานมีประสบการเกี่ยวกับเอกสารแรงงานต่างด้าวมามากว่า 8 ปีจึงทำให้มั่นใจว่าที่นี่สามารถให้คำปรึกษาและให้บริการได้อย่างดีเยี่ยม

ทำงานอย่างเป็นระบบJDCS แบ่งทีมทำงานให้ทุกส่วนงานและมีระบบให้การตามงาน จึงมั่นใจได้ว่างานของลูกค้าจะจบทุกงาน อย่างมีคุณภาพ

สนใจแรงงานต่างด้าวสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ:02-044-4563

email: info@jdcs.co.th

เว็บไซต์:  www.jdcs.co.th

facebook: facebook.com/jdcscompany


บริษัท นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด

P.CHAIYO บริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ป.ไชโย จำกัด เป็นบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 สรรหาแรงงานต่างด้าวคุณภาพ 3 สัญชาติ เมียนมาร์ กัมพูชาและลาว พร้อมนำเข้าแรงงานและจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างถูกกฎหมายภายใต้เงื่อนไขของ MOU นอกจากนี้ยังมีบริการแก้ไขแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายให้กลับเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามนโยบายรัฐบาล แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการเหมือนที่แรงงานไทยได้รับ ส่วนผู้ประกอบการจะได้รับบริการที่ดีเยี่ยมครบวงจรด้วยประสบการณ์การทำงานมานานกว่า 10 ปี หากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นทางบริษัทจะคอยดูแลและแก้ไขปัญหาให้ตลอดอายุสัญญาการจ้างงาน

ที่อยู่ :  26/13 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี 12130
เว็บไซต์ : www.chaiyomanpower.com
เบอร์โทร : 081-732-8181


COJ Pass and Service Recruitment

COJ Pass and Service Recruitment บริษัทจัดหางาน ซีโอเจ พาสแอนด์เซอร์วิส จำกัด บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย (MOU) ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 ให้บริการจัดหาแรงงานและจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องครบวงจร เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา การสรรหาแรงงาน การนำเข้า การแก้ไขปัญหาระหว่างผู้ประกอบการและแรงงาน เป็นต้น ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 6 ปี มั่นใจได้เลยว่าจะได้รับบริการที่ดี ซื่อสัตย์ จริงใจและถูกกฎหมาย 100% ปลอดภัยไร้กังวลอย่างแน่นอน

ที่อยู่ : 59/302 ม.2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์ : www.cojrecruitment.com
เบอร์โทร : 081-939 5199 คุณนก


Kham Many คำมะนีไทย

Kham Many สำนักงานบริการ บริษัท คำมะนี จำกัด บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 รับบริการจัดหาแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม มีบริการคุณภาพเยี่ยมยอดจนเติบโตอย่างก้าวกระโดด ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการและแรงงานมากมาย โดดเด่นในเรื่องการให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์ ได้รับคำตอบที่กระชับฉับไวดั่งสโลแกนบริษัท “เชียวชาญ รับผิดชอบ ตอบทุกปัญหา” สำหรับขอบเขตการให้บริการนั้นครอบคลุมตั้งแต่สรรหาแรงงาน พิสูจน์สัญชาติ การปรับสถานะแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมายและการจัดการด้านเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ : สำนักงานบริการ คำมะนี (แยกสถานีรถไฟฟ้า MRT บางพลู) 122/ 47 หมู่ที่ 1 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เว็บไซต์ : www.khammany.com
เบอร์โทร : 020510522


Global Event: Passport Visa Work Permit

บริษัทผู้นำด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร โกลเบิ้ล อีเว้นท์ ให้บริการบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าในประเทศอย่างกว้างขวาง บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ทั้งการจัดการเอกสาร ขึ้นทะเบียนแรงงาน ต่อบัตรสีชมพู การพิสูจน์สัญชาติ การตรวจสัญชาติ ทำพาสปอร์ต วีซ่าแก่แรงงานต่างด้าว MOU นำเข้าจากประเทศพม่า ลาว กัมพูชา ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ด้วยความร่วมมือจากเครือข่ายสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่กว้างขวางทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมรับประกันการนำเข้าแรงงานว่าสามารถส่งมอบให้แก่ลูกค้าที่ต้องการแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย 100% ลูกค้าสามารถอุ่นใจได้ด้วยระบบการจัดการและบริการหลังการขายระดับมืออาชีพ ด้วยทีมงานที่พร้อมให้บริการดูแลและแก้ไขปัญหาในทุก ๆ สถานการณ์ตลอดสัญญาบนพื้นฐานของความถูกต้องภายใต้กฎหมายไทย ปกป้องดูแลผลประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้างแรงงานต่างด้าว รับประกันแรงงานที่มีคุณภาพและผ่านการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาระบบการจัดการแก้ปัญหา ดูแลแรงงานและนายจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

Tel. 029502128, 029502129

Email:  info@passportvisa.in.th

Line ID: @passportvisa

www.passportvisa.in.th


KI Perumal : MOU Outsource บริษัทจัดหางาน เคไอ เปอรูมาล คอร์เปอเรชั่น จำกัด

KI Peruma : MOU Outsource เป็นบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 ให้บริการจัดหาแรงงานแบบเหมา (MOU Outsource) ให้กับอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง คัดเลือกแรงงานตามความต้องการของนายจ้าง จัดส่งแรงงานให้กับสถานประกอบการ ปรับเปลี่ยนแรงงานผิดกฎหมายให้กลับมาถูกกฎหมาย ดำเนินการเกี่ยวกับค่าแรง สวัสดิการ ตรวจสุขภาพ ทำใบอนุญาตการทำงาน พาไปรายงานตัวที่ สตม.ตามกำหนดและอื่นๆอีกมากมาย ช่วยลดภาระในการหาแรงงานให้กับผู้จ้าง

ที่อยู่ :  บริษัทจัดหางาน เคไอ เปอรูมาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 731 อาคารพีเอ็ม ชั้น18 ถนน อโศก – ดินแดง เขต ดินแดง แขวง ดินแดง กทม 10400
เว็บไซต์ :  www.kimoulabor.com
เบอร์โทร : 02-642-9918, 081-818-7234


Thai Top 10 Brands
Logo