10 อันดับ บริษัทรับเหมาแรงงาน บริการจ้างงาน Outsource บริการครบวงจร

10 อันดับ บริษัทรับเหมาแรงงาน บริการจ้างงาน Outsource บริการครบวงจร

ทำไมเราถึงต้องจ้างบริษัทรับเหมาหรือบริการ outsourcing

 1. ช่วยลดต้นทุนการบริหารธุรกิจ ซึ่งในการจ้างพนักงานประจำ อย่างที่เราพอจะทราบกันดีว่า ทุกอย่างล้วนมีต้นทุนแอบแฝงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินตามโครงสร้างบริษัท หรือว่าโบนัส ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่บริษัทผู้จ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แต่หากว่าเราจ้างบริษัทเอ้าท์ซอร์สนั้น จะเป็นการจ้างที่มีช่วงเวลากำหนดทั้งเป็นเดือน หรือว่าเป็นไปก็ตาม ภายในกฎหมาย และบริษัทเอ้าท์ซอร์สจะเป็นผู้ที่ดูแลพนักงานที่จ้างไปแทนบริษัท ทำให้บริษัทสามารถโฟกัสงานด้านอื่นได้โดยหมดกังวลเรื่องต้นทุน
 1. ปรับขนาดองค์กรได้รวดเร็วตามต้องการ องค์กรไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม หากต้องการขยายหรือว่าลดขนาดของพนักงาน หากมีการยกเลิกงานไปเฉย ๆ ย่อมผิดกฎหมายอย่างแน่นอน เสี่ยงเรื่องโดนฟ้องร้องหากไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนล่วงหน้าให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม แต่หากองค์กรใช้บริการจากบริษัทเอ้าท์ซอร์สภายนอก ทางบริษัทก็ปล่อยให้บริษัทจัดการพนักงานที่จัดจ้างได้ตามที่กฎหมายกำหนดได้เลย
 1. ลดความเสี่ยงของการขาดแคลนพนักงานอย่างกระทันหัน ในการทำงานภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นปัญหากับเรื่องเนื้องาน หรือว่าเรื่องปัญหาภายใน หรือปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พนักงานลาออก หรือต้องทำให้การทำงานหยุดกลางคัน เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆสำหรับการทำงานในองค์กร ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ แต่การทำงานโดยใช้บริษัทเอ้าท์ซอร์ส ก็หมดห่วง เพราะทางบริษัทจะจัดสรรพนักงานให้คุณอย่างไม่ขาดภายในสัญญาตามกำหนดค่ะ
 1. การสรรหาบุคลากรก็ทำได้ง่าย เมื่อเราไว้ใจให้บริษัทเอ้าท์ซอร์สช่วยเข้ามาทำงานแล้ว เราสามารถกำหนดความสามารถและคุณสมบัติของพนักงานที่เราต้องการได้ ลดอัตราของการขาดบุคลากรที่หาคนที่มีคนที่คุณสมบัติไม่พอด้วยค่ะ
 1. ลดงานด้านธุรการ บริษัท Outsource ที่มีความชำนาญงานด้านธุรการจริงๆ ช่วยทำงานแทน โดยเฉพาะการจัดทำเงินเดือน ที่ส่วนใหญ่ในต่างประเทศมีการเอ้าท์ซอร์สกันมากที่สุด เพราะเป็นงานที่ต้องทำซ้ำๆ ทุกเดือน ไม่ใช่เพราะงานนี้ไม่สำคัญ แต่เพราะสำคัญจึงต้องให้องค์กรที่ชำนาญเฉพาะด้านเป็นผู้จัดการให้
 1. เพิ่มศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร การที่เอ้าท์ซอร์ส HR สามารถสรรหาบุคลากรที่เป็นผู้ชำนาญเฉพาะด้านมาทำงานให้องค์กรต่างๆ ได้ ซึ่งการมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้านนี้ องค์กรจะสามารถเรียนรู้การทำงานที่ยากและซับซ้อนจากการส่งต่อความรู้ความชำนาญของพนักงาน Outsource หรือ บริษัท Outsource นั้นๆ ได้ ยังส่งผลให้พนักงานองค์กรได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพและปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอีกทาง
 1. ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่โดนค่าปรับ ประเทศไทยมีทั้งกฎหมายและข้อบังคับจากทางหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจ้างลูกจ้างมากมาย ทั้งกรมแรงงาน สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร และอื่นๆ ข้อดีของการใช้บริการบริษัท Outsource อีกข้อที่เห็นได้ชัดก็คือ บริษัท Outsource จะช่วยควบคุมการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจตามข้อกำหนดนโยบายขององค์กรและข้อบังคับตามกฎหมายแทนบริษัทผู้ว่าจ้างทั้งหมด
 1. เข้าถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น บริษัทผู้ว่าจ้างหมดปัญหาเรื่องลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ต่างในการการทำงานของพนักงาน หรือว่าสิ่งของต่างๆที่ต้องปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยตลอดเวลา อย่างเรื่องเครื่องสำอาง หรือสิ่งของแบรนด์เนมที่จัดทำ ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมาก เพื่อรองรับสิ่งใหม่ๆ หรือบริษัท IT ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือใหญ่ก็สามารถใช้บริการเอ้าท์ซอร์สได้ แถมยังได้คนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับตำแหน่งนั้นๆอีกด้วยค่ะ
 1. องค์กรต่างชาติที่อยากขยายธุรกิจหรือองค์กรขนาดเล็กจะได้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างสวัสดิการสำหรับพนักงานของบริษัท การเอ้าท์ซอร์สคือการใช้ shared service concept ที่ทางบริษัท Outsource มักจะมีสวัสดิการดีๆ ในราคาที่ถูกกว่าลูกค้าไปซื้อเอง เนื่องจากบริษัท Outsource จะดูแลลูกค้าหลายองค์กร ซึ่งต้องจัดหาสวัสดิการต่างๆ อยู่แล้ว เป็นจำนวนมาก จึงสามารถได้ราคาถูกกว่าราคาตลาดเสมอ ตัวอย่างเช่น เบี้ยประกันภาคสมัครใจต่างๆ การจัดตั้งกองทุนต่างๆ ที่องค์กรต้องการให้กับพนักงานนอกเหนือจากสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

HR. Digest Company Limited บริษัท เอชอาร์. ไดเจสท์ จำกัด

บริษัท เอชอาร์. ไดเจสท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาจัดหาแรงงาน (Outsourcing) มาอย่างยาวนานเป็นเวลากว่า 18 ปี ภายใต้การบริหารงานของ คุณวิสูตร พันธวุฒิยานนท์ ตำแหน่งประธานบริหาร ที่มีประสบการณ์งานด้านบุคลากร งานสรรหา ตลอดจนงานด้านการตลาด มาจากองค์กรหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และเข้ารับการอบรมความรู้เพิ่มเติมจากสถาบันที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่ง
ปัจจุบันเรามีทีมงานสรรหาบุคลากรร้อยกว่าคน มีความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าโรงงานต่างๆ โดยการทำงานเป็น Team work แม่นยำ รวดเร็ว และถูกต้อง จนได้รับความไว้วางใจเซ็นสัญญาว่าจ้างให้รับเหมาจัดหาแรงงานกว่า 50 โรงงาน จนมีจำนวนพนักงานกว่า 16,000 คน
บริษัทเอชอาร์. ไดเจสท์ จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 32/21 ถนนเทศบาลรังสฤษฎ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และมีสำนักงานสาขา ได้แก่ สาขาระยอง สาขาชลบุรี สาขาสมุทรปราการ สาขาลาดกระบัง และสาขานวนคร (ปทุมธานี) ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีจุดรับสมัครงานตั้งอยู่ตามแหล่งชุมชน และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ท่านสามารถเข้าไปติดต่อจ้างงานหรือสมัครงาน โดยติดต่อตามข้อมูลด้านล่าง

จ้างงานติดต่อ
081-701-2556 คุณวณัฐ ลลวลัย
hrdigest2016@gmail.com

สมัครงานติดต่อ
โซนชลบุรี/สมุทรปราการ
081-255-9337 คุณนันทัชพร พูนทวีป
080-836-3681 คุณอภิวัฒน์ โคตรธรรม
โซนระยอง
089-949-7428 คุณชลินณดา สุวรรณ
โซนนวนคร ปทุมธานี
081-173-3457 คุณจำรูญ อดทน

เว็บไซต์: www.hrdigest.co.th

เบอร์ติดต่อสำนักงานใหญ่: 02-953-9693-5

Facebook: หางานเอชอาร์ไดเจสท์


บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทให้บริการจ้างเหมาบริการ (Outsourcing Services) ชั้นนำของประเทศไทย เป็นบริษัทที่เปิดทำการมาเป็นระยะเวลามากถึง 40 ปีแล้วค่ะ นับได้ว่าเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นคุณภาพ และบริการ สร้างงานบริการที่หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกที่ตอบสนอง และแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างตรงจุด อีกทั้งมุ่งพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นส่วนช่วยในการผลักดันองค์กรของคู่ค้าสู่เป้าหมายได้โดยมีบริษัทช่วยจัดหาทรัพยากรบุคคลเป็นตัวช่วยผลักดันบริษัทให้ก้าวหน้าอีกแรง

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) มีประสบการณ์ด้านบริการจัดหาบุคลากรมากกว่า 30 ปี โดยแบ่งการบริการออกเป็น 4 ประเภท

 1. 1. SO GREEN เป็นส่วนที่รับปรึกษาทุกปัญหางานสวน บริการออกแบบจัดสวน และตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ซึ่งทางบริษัทให้บริการรับตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ที่มีความชำนาญและได้มาตรฐานความปลอดภัย โดยทีมงานรุกขกรมืออาชีพที่ผ่านการอบรมและได้รับใบรับรอง
 2. 2. SO PEOPLE บริการโซลูชั่นครบวงจรสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการ ลดภาระในการบริหารจัดการ ทั้งการบริหารจัดการพนักงานขับรถและพนักงานสำนักงาน, พนักงานช่างเทคนิค, พนักงานบันทึกข้อมูล
 3. 3. SO WHEEL เป็นบริการเช่ารถหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์ความสะดวกของผู้ใช้บริการทุกท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ด้านบริการรถเช่ากว่า 20 ปี
 4. 4. SO NEXT คือบริการจัดการข้อมูลเอกสารหลายรูปแบบ และระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานสแกนเอกสารและบันทึกข้อมูลให้กับองค์กร ของสำนักงานต่างๆ ทั้งราชการและเอกชน ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

เว็บไซต์ : http://www.siamrajathanee.com/

เบอร์ติดต่อ : 0-2363-9300

ที่อยู่ : กุศลส่งสามัคคีซ.1 ถ.รถรางสายเก่า ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ


บริษัท เคไอไทย จำกัด

 บริษัท เคไอไทย จำกัด เป็นบริษัทที่ได้จัดตั้งจดทะเบียนประกอบธุรกิจรับเหมาแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมาแรงงานไทยให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยนำส่งแรงงานตั้งแต่ จำนวน 50 คน ขึ้นไปเลยค่ะ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแรงงานไทย ต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิต ที่ปัจจุบันยังคงมีความต้องการแรงงานไทยอยู่เป็นจำนวนมาก เลยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทางด้านฝีมือและคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย ให้สามารถรองรับความต้องการของโรงงานภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้มากที่สุดอีกด้วย

ทางบริษัทได้มีการบริการเกี่ยวกับการสรรหาแรงงานเพื่อตอบโจทย์กับทางลูกค้ามากมายเช่น บริการรับเหมาแรงงานไทย (Outsource, Subcontract), บริการสรรหาพนักงาน, บริการรับเหมาแรงงานต่างด้าว, บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย (MOU) โดยที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจให้กับทางบริษัทเคไอไทยได้ช่วยดูแล พร้อมเบาภาระในส่วนการดูแลพนักงานดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท เคไอไทย จำกัด ที่มีประสบการณ์ในการทำงานส่งเข้าไปช่วยดูแลและประจำอยู่ที่บริษัทลูกค้าด้วย

ลูกค้าของบริษัทเคไอเทยที่ไว้ใจให้ดูแลเป็นเวลานานอย่างเช่น ร้านเบเกอรี่ในห้างยามาซากิ (Yamazaki), ผลิตภัณฑ์สปาและอโรมาเธอราพี HARNN, โรงงานผู้ผลิต และ ออกแบบงาน Product stainless Steel ครบวงจร Kinzi (thailand) Co., Ltd, ธุรกิจรถยนต์ เครื่องบิน ISi Automotive, ผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ Thai Steel Cable PCL เป็นต้น จะเห็นแล้วว่าการเลือกพนักงานเพื่อส่งเสริมองค์กรนั้นเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทลูกค้าจึงควรไว้วางใจให้บริษัทเอาท์ซอร์สมาช่วยดูแลจะเป็นการดีที่สุดค่ะ

เว็บไซต์ : https://kithaigroup.com/

เบอร์ติดต่อ : 02-115-6569, 061-397-9911, 086-344-5999

ที่อยู่ : อาคาร พีเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร


C.K.M.Group Hr.Solution

ซี.เค.เอ็ม.กรุ๊ป เป็นบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการรับเหมาแรงงาน (Outsourcing)  และการให้บริการด้านการปรึกษางานบุคคล(HR. Consulting) ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมบริการแบบครบวงจรเลยค่ะ ทั้งในการสรรหาพนักงาน การจัดอบรมปฐมนิเทศ ควบคุมการปฏิบัติงาน หรือการประเมินผลการทำงานประจำปี เพื่อช่วยลดภาระทางด้านงานบุคคลและทางด้านธุรการ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทคู่ค้าได้มีเวลาไปพัฒนาด้านอื่นๆของบริษัทหรือองค์กรต่อไป ซึ่งทางบริษัทก็มีสำนักงานสาขาครอบคลุมในทุกนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพื่อคอยจัดสรรบุคคลเอาไว้รองรับบริษัทคู่ค้าได้ทันถ่วงทีอีกด้วย

โดยบริษัทซี.เค.เอ็ม.กรุ๊ปเปิดทำการด้านรับเหมาแรงงานมาด้วยระยะเวลาด้วยประสบการณ์ 27 ปี ในการทำงานและให้บริการแก่กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้น หากต้องการบริษัทที่มากด้วยประสบการณ์ นับว่าเป็นกำไรของบริษัทคู่ค้าที่ทำการติดต่อจ้างอย่างแน่นอน เพราะมีบริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดการทั้งหมดตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง อีกทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ (Productivity) เพิ่มรายได้-ลดรายจ่าย จากการใช้บริการรับเหมาแรงงาน (Outsourcing) ให้กับองค์กรของบริษัทคู่ค้านั่นเอง

เว็บไซต์: www.ckm-provide.com

เบอร์ติดต่อ: 02-363-8517

081-923-0061


บริษัท แอลพีเอส บิซิเนส กรุ๊ป จำกัด (LPS GROUP)

เป็นบริษัทที่คงดำเนินธุรกิจรับจ้างเหมาแรงงานและเหมางานโดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านแรงงานมากกว่า 20 ปี อีกทั้งได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แอลพีเอสฯ เมื่อปี 2549 ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในงานบริการอย่างซื่อสัตย์โดยยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นที่ตั้งจึงได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าทำให้ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานกว่า 7,500 คน กระจายอยู่ในบริษัทชั้นนำทั่วไป กว่า 80 แห่งในแหล่งอุตสาหกรรมทั้งในกรุงเทพฯปริมณฑล และต่างจังหวัด

แอลพีเอส มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สมุทรปราการ และยังมีสำนักงานสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขานิคมอมตะซิตี้ชลบรี สาขาระยอง สาขานิคมเวลโกรว์ สาขานิคมบางพลี สาขานิคมลาดกระบัง และสาขาบ้านโพธิ์ รวมทั้งยังมีจุดรับสมัครงานตามแหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล และภายในพื้นที่ภาคตะวันออกอีกหลายจุดเลยค่ะ หากท่านใดมองหาบริษัทที่เข้ามาจัดการกับเรื่องบุคลากรให้ เพื่อพัฒนาด้านอื่นๆต่อไปได้อย่างไม่ติดขัด สามารถปรึกษาและขอใบเสนอราคาได้ที่บริษัท แอลพีเอส บิซิเนส กรุ๊ป ได้เลยค่ะ

เว็บไซต์: https://www.lpsgroup.co.th/

เบอร์ติดต่อ: 02-3381-7123

Line ID: @lpsgroup


บริษัท รธิชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ในปี 2010 บริษัท รธิชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อประกอบกิจการจ้างเหมาแรงงานไทย โดยทำการจัดหาพนักงานที่มีคุณภาพเข้าปฏิบัติติงานในสถานประกอบการต่างๆ ทั้งสายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม และงานบริการทั่วไปในสำนักงาน เพื่อจัดสรรคนให้เข้าถึงผู้ประกอบการ และจัดสรรงานที่ดีไปสู่บุคคลกรที่มีคุณภาพ ด้วยระบบบริหารจัดการพนักงานที่ดี จึงทำให้บริษัทรธิชาเป็นที่ไว้วางใจให้มีส่วนรวมในการจัดการทางด้านบัญชีและจัดทำเงินเดือนของบริษัทผู้ประกอบการต่างๆ และบริหารนิติบุคคลทั้งอาคารชุด คอนโดมิเนียมและหมู่บ้านจัดสรร จึงเป็นเหตุผลให้เราเพิ่มบริการแบบ Outsourcing service นี้ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า15ปี การันตีแล้วว่าลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้อย่างเต็มที่เลยค่ะ

บริษัท รธิชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นบริษัทที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ให้บริการทางด้านบุคคลากรอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร เพื่อช่วยให้องค์กรของบริษัทลูกค้าได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตอบโจทย์มากที่สุด อีกทั้งให้บริการตั้งแต่ โรงแรม โรงงาน คลังสินค้า ออฟฟิศ ร้านค้า ห้างร้าน เป็นต้น บริการของเราประกอบไปด้วย

ซับคอนแทรค (Subcontract Service)

-บริการจัดหาแรงงานหรือคนงาน

-บริการจัดหาพนักงานรายวัน

-บริการจัดหาพนักงานรายเดือน

-รับเหมาชิ้นงาน

-บริการแรงงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ไม่ว่าจะเป็นการทำงานฝ่ายไหนของบริษัท ก็จะมีการอบรมพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งตัวเข้าทำงาน ให้เข้าใจกฎระเบียบและข้อบังคับในการทำงานของแต่ละบริษัท รวมไปถึงอบรมเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงาน และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อยู่เสมอ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างบริษัทลูกค้าที่ได้ไว้ใจให้บริษัทรธิชาได้ดูแลเรื่องเอ้าท์ซอร์ส เช่น บางจาก, ไทยยูเนี่ยน, ไทวัสดุ, โมบิล โลจิสติกส์, บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา และอีกมากมายเลยนะคะ

เว็บไซต์: http://www.latishaenterprise.com/

เบอร์ติดต่อ: 081-616-3320, 02-106-2979

Line ID : @thanat_d


บริษัท พีพีแอล เซอร์วิส จำกัด

        บริษัท พีพีแอล เซอร์วิส เป็นบริษัทรับจัดหาแรงงานจ้างเหมา จัดหาแรงงานไทย ให้บริการรับจ้างเหมาแรงงานประจำ และ จัดส่งแรงงานจ้างเหมาชั่วคราว ทั้งแรงงานชาย แรงงานหญิง ที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติและฝึกอบรมแล้ว เพื่อเข้าปฏิบัติงานด้านการผลิต การบรรจุ การจัดส่ง พนักงานขับรถส่งของ พนักงานเก็บกวาดทำความสะอาด เคลียร์พื้นที่ 5ส. ล้างโรงงาน ล้างท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาการสรรหาแรงงานแบบเร่งด่วน แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่จะมีผลกระทบต่อสายการผลิตและการจัดส่งสินค้าของบริษัทของลูกค้า

โดยทางบริษัทก็ได้มีผลงานจัดส่งแรงงานจ้างเหมาลงในพื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพ ภาคกลาง อีสานล่างและภาคตะวันออก ซึ่งได้รับความไว้วางใจใช้บริการจากกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซีพีอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ไทย-สวีดิช, นิปปอน ออโต, ชินเอไฮเทค, กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร อายิโนะโมะโต๊ะคาสพิสฯ, นิวลี่ เวทฟู้ด, ดูเม็กซ์, กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งโลจิสติกส์ ซัมซุง เอสดีเอส โกลบอลฯ, เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรสฯ และโรงงานอื่นๆ อีกมากมาย มีใบรับรองการรับงานเป็นหลักฐานอีกด้วย

        หากสนใจงานบริการของทางบริษัท พีพีแอล เซอร์วิส สามารถตัดสินใจได้อย่างง่ายดาย เพราะทางคู่ค้า หรือทางบริษัทต้องได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์มากมาย ทั้งในเรื่องเพื่อแบ่งเบาภาระในการจัดหาแรงงาน-ฝึกฝนแรงงาน ทำให้ทางบริษัทได้มีการพัฒนา หรือขยายกิจการได้เร็วกว่าเดิม เพราะลดปริมาณเวลาในการจัดการบุคคลที่เข้ามาทำงาน และลดเวลาในการอบรม เพราะทางบริษัทได้จัดการทั้งหมดโดยอยู่ภายใต้กฎหมาย ซึ่งได้ผลประโยชน์ทั้งลูกจ้างและนายจ้างเลยค่ะ หากสนใจ สามารถติดต่อตามที่อยู่ที่แนบด้านล่างนี้ เพื่อขอใบเสนอราคานำมาตัดสินใจกันได้เลยค่ะ

เว็บไซต์: www.pplserviced.com, https://pplservice.yellowpages.co.th

เบอร์ติดต่อ: 0-2316-6449, 08-1412-0173

ที่อยู่: ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540


Manpower Thailand

บริษัท แมนพาวเวอร์เป็นส่วนหนึ่งของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในธุรกิจจัดหางาน ซึ่งมีสำนักงานใน 80 ประเทศทั่วโลก และมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 70 ปี แมนพาวเวอร์เป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจการจัดหาพนักงานทั้งประจำและชั่วคราว ทางบริษัทช่วยสรรหาว่าจ้างพนักงานแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจของลูกค้าทุกท่าน ทั้งเรื่องบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการเพื่อให้ตอบโจทย์มากที่สุด

สำหรับแมนพาวเวอร์ในประเทศไทยถูกจัดตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม ปี 1998 ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และเป็นบริษัทจัดหางานสาขาของแมนพาวเวอร์เราให้บริการจัดหางานด้านการธนาคารและการเงิน, บริการสำนักงาน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมศาสตร์ด้านเทคนิค และอีกมากมาย ซึ่งสามารถแบ่งการให้บริการออกเป็นสามประเภทคือ ประเภทงานประจำ, ประเภทงานชั่วคราว, ประเภทงานสัญญาจ้าง ถือว่าครอบคลุมมากๆเลยค่ะ

เว็บไซต์ : http://www.manpowerthailand.com/

เบอร์ติดต่อ : (0) 2-171-2399

ที่อยู่ : อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท สาทร อาคาร บี ชั้นที่ 2 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร


VDS Business Center Co.,Ltd.

บริษัท วีดีเอส.บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 29 มกราคม 2546 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการรับจ้างเหมาแรงงาน โดยการนำของคุณโกศล  เอื้อกิจสุวรรณ และคุณวริสรา เอื้อกิจสุวรรณ ซึ่งบริษัทนี้ได้เริ่มเปิดตัวเป็นครั้งแรก ในเขตพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากนั้นบริษัทได้เติบโตขึ้น ทำให้บริษัท วีดีเอส. เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และได้ขยายสาขาไปยังเขตนิคมอุตสาหกรรมกรรมใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็น นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ,นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ,นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยมีลูกค้าใช้บริการกว่า 16 บริษัท รวมพนักงานกว่า 2,000 คน

จากนั้นบริษัทได้มีการขยายการให้บริการเข้าสู่กลุ่มลูกค้าสายงานบริการสำนักงาน งานธุรการทั่วไป ช่างเทคนิคและวิศวกร ทำให้ในปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานกว่า 2,500 คน งาน รับจ้างเหมาแรงงาน จ้างงาน outsourcing subcontract หางาน เป็นต้น

โดยเป้าหมายของทางบริษัทได้กล่าวว่า “ความพึงพอใจของลูกค้า   คือคุณภาพบริการของเรา” นั้นท่าจะเป็นเรื่องจริงนะคะ เพราะจากประสบการณ์การทำงานมานานกว่า 12 ปี ทำให้บริษัทมีการบริการอย่างมืออาชีพโดยมุ่งเน้นคุณภาพพนักงานและความรวดเร็วในการให้บริการเป็นสำคัญ ทางบริษัทได้คัดสรร และค้นหาบุคลากร รวมไปถึงการฝึกอบรมให้พนักงาน เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทคู่ค้าต้องการ เพื่อความพึงพอใจ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบและประเมินผลการทำงานของพนักงานได้ ช่วยให้ลูกค้ามีความคล่องตัว และลดต้นทุนในการบริหารบุคลากรได้ครบ เพียงแค่ไว้ใจให้บริษัท วีดีเอส. บิสซิเนสจัดการดูแลให้คุณค่ะ

ว็บไซต์ : http:// vds.co.th/

เบอร์ติดต่อ : 035-227956-7, 086-3963824

Line : Varis@VDS


บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด

บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด เป็นบริษัทจัดหาแรงงาน โดยทางบริษัท พีซีที ได้เปิดบริการรับเหมาแรงงานไทยให้บริการตั้งแต่ 30 – 1,000 คนขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นทั้งรับเหมาแรงงานไทย, รับเหมาแรงงานฝ่ายผลิต, รับเหมาแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม, รับจ้างเหมาแรงงานในภาคอุตสาหกรรม, จัดหาแรงงานไทย, บริษัทจ้างเหมาแรงงาน, รับจัดหาแรงงานคนไทย, จัดหาพนักงานแรงงาน, ผู้ให้บริการเอ้าท์ซอร์ส (Outsoure) บริษัทสรรหาและว่าจ้างพนักงานคนไทยนั่นเอง

และไม่ต้องเป็นกังวลว่าทางบริษัทที่จัดจ้างจะจัดการกับพนักงานอย่างไร เพราะทางบริษัทจะเป็นคนคัดเลือก เมื่อผ่านขั้นตอนนี้ถึงเวลาทำงานแล้ว พนักงานทุกคนที่บริษัทดูแล จะพาไปตรวจสุขภาพก่อนเริ่มทำงานเสมอ ทางบริษัทจะเป็นผู้ที่คอยจัดการบริการจัดหาแรงงานส่งเข้ายังสถานประกอบการ จัดหาคนตรงงาน ตรงเวลา รับผิดชอบในหน้าที่ และมีความซื่อสัตย์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงจุดกับผู้ประกอบการอย่างแน่นอน

สิ่งที่ได้จากการเลือกบริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด

– ลดเวลาในการหาพนักงาน

– ได้พนักงานตรงกับความต้องการของลูกค้า

– สามารถเพิ่มและลดอัตราพนักงานได้

– ลดในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ โดยบริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาช่วยดูแลทั้งหมด

เว็บไซต์ : https://www.xn--72ca2chc6blbc2f2cpd3qsa7c.com/TH

เบอร์ติดต่อ : 086-454-9465, 03-8090-725-6

ที่อยู่ : ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา


Thai Top 10 Brands
Logo